Min faglige styrke består i et kendskab til et bredt spektrum af psykologiske problemstillinger og en forståelse af mennesker med vidt forskellig personlighed og baggrund. Jeg har arbejdet som psykolog i over 15 år indenfor privatpraksis, psykiatrien og familierådgivning. De sidste mange år har jeg specialiseret mig i kompleks PTSD på psykoterapeutisk Center Stolpegård.  Her har jeg udover det kliniske arbejde (individuel- og gruppeterapi), udarbejdet PTSD-manualer, behandlings-materiale og projektbeskrivelse/protokol. Jeg har således en stor viden og erfaring inden for traumefeltet, herunder tilknytningstraumer og senfølger efter seksuelle overgreb. Jeg prioriterer sager inden for dette felt.

Du vil opleve, at vi har mulighed for at gå i dybden med dine temaer, at blive bevidst om uhensigtsmæssige mønstre samt forløsning af traumer og stress, hvorved dine ressourcer bliver frigjorte. Derudover en holdning om, at de konflikter vi har, udspringer af kendsgerninger i tilværelsen, der følger med menneskets eksistens, altså helt almenmenneskelige vilkår. Jeg arbejder også med visualisering, psykodrama og har en tilgang hvor kropsbevidstheden medtænkes i terapien. Nervesystemet er her en vigtig parameter, som jeg tager udgangspunkt i.

Videreuddannelse er en fast del af mit virke. Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Jeg har terapeutisk træning og efteruddannelse i Gruppeanalyse, Schematerapi, den Neuroaffektive model og kropsfokuserede metoder. Min tilgang er primært psykodynamisk, eksistentialistisk og kropsligt forankret. Jeg tager løbende højde for ny forskning og nye psykologfaglige impulser. Herved bestræber jeg mig på at kvalitetssikre mit arbejde, så mine klienter modtager en professionel behandling.

Det at møde og arbejde med mennesker, har altid været min drivkraft. Det personlige møde med et andet menneske, kan være både smuk og lærerig. Det giver mig stor glæde at være med på rejsen, og se den udvikling mennesker kan gennemgå… De ressourcer der ligger gemt i os hver især.
Det er vigtigt for mig, at du føler dig velkommen og at du kan være dig selv i mødet med mig. Jeg gør ekstra meget ud af, at du kan føle dig tryg og forbundet. Hos mig vil du blive mødt med ro, nærvær, varme, kærlig ærlighed, støtte, omsorgsfuldhed og lys. Jeg glæder mig til at møde dig.

Uddannelse
2021: Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi (5-årig efteruddannelse)
Teori, supervision og klinisk praksis. Forskningsopgave: Behandling ift. Kompleks PTSD.
2009: Autoriseret psykolog af Psykolognævnet, Socialministeriet (2-årig efteruddannelse i klinisk praksis)
2006: Cand.psych., Aalborg Universitet (5-årig akademisk udd. i psykologisk teori, metode og forskning)
Specialeprojekt: en teoretisk og empirisk undersøgelse af sammenhængen mellem kræftpatienters tilknytningsstile, mentaliseringsevne og copingstrategier.
Klinisk praksis på kandidatudd. med samtaleforløb på universitetsklinikken, supervision på psykodynamisk grundlag samt egenterapi i gruppe.

Videreuddannelse
2023, feb.: Kursus om skam, krop og traumer v. Ulla Rung Weeke
2022, sep.: Misbrugskonference, 2 dage (bla om autisme, rusmidler og udtrapning af psykofarmaka)
2022, juni.: Kursus om kontakt, krop og nervesystem v. Ulla Rung Weeke
2022, nov.: Systematisk efterudd./kursus i depression v. Poul Videbeck
2022, maj: Systematisk efterudd./kursus i sorg og forlænget sorglidelse v. Maja O’ Connor
2022, feb.: Systematisk efterudd./kursus i angst – nyeste viden v. Christian Møller Pedersen
2021: Kursus i traumer og meditation v. Erik Elnegaard
2018-2020: Videreuddannelse i Schematerapi v. Susanne Vind
2014-2015: Kursusaktiviteter i psykodrama
2014: Kursus i traumer og hypnoterapi v. Grethe Bruun
2012: Videreuddannelse i NARM (neuroaffektiv relationel model), traumeterapi v. Laurence Heller
2009-2011: Videreuddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi, 3-årig. Institut for Gruppeanalyse, Kbh.

Har gennem mange år løbende deltaget i forskellige kurser i psykoterapi, udredning og egenterapi. Derudover modtaget individuel supervision af mit psykoterapeutiske arbejde og deltaget i mange supervisionsgrupper for erfarne psykologer, speciallæger og terapeuter.

Beskæftigelse
2022: Overenskomst med Sygesikringen (ydernummer).

2019-2021: Faglig teamleder for traumeteamet, Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Region Hovedstadens psykiatri.
Klinisk arbejde, koordinering af daglig drift og fagligt ansvarlig for behandlingsplanlægning. Deltagelse i arbejdsgrupper mhp. behandlingsstrategi i Regionen. Udarbejdelse af behandlingsmanualer og udviklingsprojekter.

2015-2019: Klinisk psykolog i traumeteamet, Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Region Hovedstadens psykiatri.
PTSD, senfølger efter seksuelle overgreb, belastningsreaktioner, personlighedsforstyrrelser. Udredende samtaler og psykoterapi, individuel og gruppeterapi.

2012-2015: Klinisk psykolog i Rådgivningscenter København, modtageenheden (Misbrugscenter). Københavns kommune.
Misbrug og psykisk lidelse. Udredning og dobbeltdiagnosebehandling, individuel og gruppeterapi.

2009-2012: Klinisk psykolog i Distriktspsykiatrien, Psykiatrisk Center Ballerup. Region Hovedstadens psykiatri.
Dybere psykopatologiske lidelser såsom bipolar, skizofreni, depression m.m.. Udredning og psykoterapi, individuel og gruppeterapi.

2008-2009: Familiepsykolog i Familieafsnittet, Børne- og Ungerådgivningen, Solrød Kommune.
Børn, unge og familier. Udredning og samtaleterapi.

2007-2008: Psykolog i privat psykologklinik: Psykologpraxis v. Hovedbanen.
Alle henvisningskategorier. Samtaleterapi, individuel og gruppeterapi.

2006-2007: Psykolog i Psykologisk Rådgivning Sind.
Svære psykiske lidelser. Telefonrådgivning, individuel samtaleterapi og pårørendegrupper.

Medlem af selskaber og foreninger
Dansk Psykologforening
Selskab for misbrugspsykologi (Bestyrelsesmedlem)
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
Dansk Psykodrama Selskab
Dansk Selskab for Krops-psykoterapi

Jeg praktiserer i overensstemmelse med Psykolognævnets retningslinjer og de etiske principper for nordiske psykologer.

Udgivelser:
Senfølgebehandling: Link SOB-artikel
Forskningsprojekt om K-PTSD: Link Poster PTSD
Protokol: Behandling af PTSD og K-PTSD
PTSD-Manual: Traumefokuseret Schematerapi