Sted
Terapien foregår på Ræveholmsvej 57, 1.sal, 2690 Karlslunde.
Klinikken ligger ved Karlslunde Strandvej i Strandvejscentret i tilknytning til “Huset for Trivsel og Velvære” i lyse og hyggelige lokaler.
Der er indgang på siden af bygningen.
Gratis parkering.
Ca. 1,4 km fra Karlslunde station.

 

Book en tid

Ønsker du at bestille en tid:
Send en SMS til 61 77 09 88.
Skriv en forespørgsel med forslag til præferencer for tidspunkter.
Meddel gerne om du har en lægehenvisning, og om du er medlem af Sygeforsikring Danmark ved tidsbestilling.
For at booke en tid, har jeg brug for dit cpr.nr..

Du kan også benytte kontaktformularen, hvis du gerne vil supplere din besked med personfølsomme oplysninger. Dog foretrækker jeg at møde dig “rent”, dvs. jeg ikke behøver at vide noget om dig på forhånd, fx via journaler eller andet. Du behøver således heller ikke at beskrive din problemstilling for mig forud for forløbet.

Du kan holde pause i forløbet når som helst. Du kan vælge at gå i et længere, dyberegående forløb, eller du kan tage et par samtaler med længere tids interval som et sikkerhedsnet. Det er almindeligt, at du efter et intensivt forløb vil komme med længere tidsinterval mellem samtalerne for at følge op og sikre sig at det går den rigtige vej.

Det er muligt at booke en samtale efter flere år for fx at afklare tidligere temaer. Er du en tidligere klient, skal du således ikke på venteliste, men kan få en aftale på samme måde som de klienter, der er i igangværende forløb.

Det er muligt at booke telefonsamtaler, dog skal første samtale altid være ved fysisk fremmøde.

Telefontid: Som regel kan jeg træffes tirsdag-fredag: kl. 9-9:30.
Periodisk kan det være svært at træffe mig i telefontiden. Den nemmeste kontakt vil her være på sms eller mail, som besvares hurtigst muligt.

 

Overenskomst med sygesikringen


Jeg har ydernummer og overenskomst med sygesikringen, dvs. at jeg kan tage imod klienter med henvisning fra lægen. En henvisning giver op til 12 samtaler.
Priser for personer med henvisning fra egen læge er reguleret efter faste takster. Der er altid en egenbetaling (40 pct.), selvom du er henvist fra lægen (tilskud fra regionen 60 pct.).

Priser for samtaler med lægehenvisning (pr. 1. april. 2024):

Ydelser ved lægehenvisning Pris
Første samtale (45 min.) 462,42 kr.
Efterfølgende samtaler (45 min.) 385,59 kr.
Ung mellem 18-24 år henvist med angst eller depression (kat. 10/11) Gratis/Vederlagsfri
Børn under 16 år med pårørende første samtale (45 min.) 501,97 kr.
Børn under 16 år med pårørende efterfølgende samtaler (45 min.) 444,13 kr.
Dobbelt konsultation inkl. første samtale (90 min.) 848 kr.
Dobbelt konsultation efterfølgende gange (90 min.) 771,17 kr.

Første gang bookes automatisk en dobbelt-session på 90 min., da det tager længere tid at udarbejde første samtale. Dette takseres med 2 henvisningsklip:

Betaling for ydelsen foregår efter samtalen. Eller du kan betale via mobilepay forud for samtalen.
Ved telefon/videosamtaler betales forud for ydelsen.

Med en henvisning fra din læge, kan du opnå tilskud via den offentlige sygesikring.
Dette gælder personer, der falder indenfor følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffe
 2. Trafik- og ulykkesoffer
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression og angst
 11. Personer med let til moderat angst

Vederlagsfrihed gælder for unge mellem 18-24 med en henvisning for depression eller angst.
Regionen dækker hele honoraret.

Obs: Børn under 18 kan ikke henvises med angst el. dep.. Da må henvises til kategori 1-9.

 

Selvbetalende / Private klienter
Du er også velkommen til at komme som selvbetaler.
Priser for selvbetalende:

Ydelser ved selvbetalende Pris
Individuel samtale (45 min.) 1.200,-
Parsamtale (60 min.) 1.500,-
Par/Familiesamtale (90 min.) 2.400,-

 

Supervision
Jeg kan supervisere terapeuter eller psykologer på vej til autorisation/specialist i psykoterapi:

 • Individuel supervision (60 min.): 1.500,-.
 • Gruppesupervision 2-5 personer (60 min.): 2.000,-

Dertil beregnes transporttid.

 

Tilskud


Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”Danmark” og har en lægehenvisning, er tilskuddet kr. 200,- pr. samtale (kr. 300,- hvis du er 18-25 år).
Selvbetalende uden lægehenvisning er berettiget til et tilskud på kr. 300,- pr. samtale.
Her kan du se takster og betingelser for tilskud: Psykologhjælp | Sygeforsikringen “danmark”

Sundhedsforsikringer giver også tilskud til psykologbehandling. Jeg modtager klienter fra alle forsikringsselskaber, hvor du frit selv kan vælge psykolog.

 

Betalingsbetingelser


Der betales ved hver konsultation via MobilePay: 99872
Eller bankoverførsel (samme dag eller dagen før din samtale):
Reg. 0440 Konto nr. 0011077102 (Danske Bank).

Gebyr ved manglende fremmøde eller sent afbud.
Afbud skal ske senest kl. 12:00 dagen før aftalt tid, ellers opkræves fuldt honorar.
Ved lægehenvisninger faktureres for egenbetalingen.
Afbudsreglerne gælder også ved akut opstået sygdom.

 

Elektronisk tidsbestilling
Kun for igangværende klienter. Online booking forudsætter login.
Hvis det er relevant, kan du få tilsendt et link med mulighed for elektronisk tidsbestilling.
Dog foretrækker jeg, at vi sammen booker en række tider til dig.

 

Åbningstider 

Mandag: Lukket el. efter aftale
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-16
Fredag: 9-14

Supervision, workshops, faglige møder m.m. afholdes som regel uden for åbningstid.

 

Lukket

Uge 27-30: Sommerferie
Uge 42: Efterårsferie
Uge 52-1: Juleferie
Uge 8: Vinterferie
Uge 13: Påskeferie

 

Ventetid

Aktuelle ventetider kan ses her: Ventetid

Ventetid for unge (under 25) med angst og depression: Ofte længere ventetid, da der er en kvote/et omsætningsloft for denne henvisningskategori, hvor Folketinget har afsat et max antal kr. til den vederlagsfrie psykologbehandling).

Ved akutte opgaver og ved selvbetalende klienter, kan der i perioder være afsat særlige tider med kortere ventetid.