Metodisk fundament

Jeg arbejder eklektisk og helhedsorienteret. Udover at undersøge årsagsdynamikker og livsmønstre, gør jeg brug af krops-og bevidsthedsvisualisering. Her kan du opleve at komme i en trancetilstand, hvor du har mulighed for at arbejde med dine problematikker på et dybere plan.
Nedenstående er beskrevet nogle af de metodiske tilgange jeg bla gør brug af.

 

Schematerapi

Schematerapi er en innovativ, integrativ terapiform, der kan ændre de uhensigtsmæssige mønstre, som er opstået under opvækst og ungdom. Begrebet Schematerapi har sin oprindelse i begrebet schemata, der har at gøre med grundlæggende antagelser og livsmønstre:  En slags ”livsfælder” eller schemaer som gentager sig og fanger én igen og igen og igen. Schemaer oversætter ligheder i nuværende situationer med tidligere erfaringer og skaber dermed en forvrængning i den konkrete situation.

Med Schematerapi skabes en dybdegående forandring af de dynamikker der forstyrrer ens opfattelse og måde at forvalte forskellige livssituationer. Effekten af Schematerapi er en bedre kontakt til ens basale behov i forhold til konkrete situationer og en mere naturlig og konstruktiv måde at håndtere disse situationer på.

Vægten lægges på det oplevelsesorienterede arbejde som fx visualisering, rollespil og stoleøvelser, kaldet mode-dialoger. Disse teknikker opfattes som den bedste måde at stimulere varme kognitioner på. Dette fører til et dramatisk fokusskift i behandlingen fra aktuelle temaer til livslange mønstre.

Der lægges stor vægt på oprindelsen til de dysfunktionelle kognitioner, på menneskets basale emotionelle behov, og der skabes en indre forbindelse mellem det sårbare, indre barn og den sunde voksen-del. Målet er at bekæmpe copingstrategierne og hjælpe klienten til at udvikle færdigheder, hvor det indre barn bliver mere kompetent og får sine følelsesmæssige behov dækket. Målet er som voksen at blive mere selvstændig/frigjort fra de dysfunktionelle schemaer (fx forladthed, mistillid, defekt/skam), have empati for sig selv og være forbundet.

Imagery rescripting (visualisering) af den traumatiske hændelse flytter forståelsen af de dysfunktionelle schemaer fra det intellektuelle til det emotionelle plan. Karakteristisk er, at der foretages en omskrivning af erindringen, idet klienten under visualiseringen støttes i at indføre en sund figur, der sørger for, at hændelsen får en bedre forløb.

Metodens rationale er dels, at klienten bliver opmærksom på, hvordan de basale behov blev tilsidesat under den traumatiske begivenhed. Metoden giver personen erfaring med at være i genoplevelsestilstanden og få nye erfaringer, både med at få sine behov opfyldt, at få hjælp og med at agere som sund voksen

Metoden kombineres med stabiliserende elementer, hvor der bla arbejdes med affektregulering.

 

Psykodynamisk terapi

Inden for den psykodynamiske/psykoanalytiske terapi forstås psykiske problemer overvejende som en reaktion på ubearbejdede følelser, som opstår – ofte ubevidst – i relation til andre mennesker. I terapien lægges stor vægt på ubevidste fortrængninger. Formålet med terapien er at hæve fortrængningerne, hvorved nogle ressourcer bliver frigjort.

Psykoanalysen blev baseret på en tredelt psyke, nemlig det ubevidste, jeget og overjeget. Freud mente, at det var det ubevidste – drifterne og alt det, vi ikke har reflekteret over, som skabte problemer i livet. Og det er langt hen også det, som den psykodynamiske behandling baseres på.

Behandlingens fokus er især på at acceptere og forholde sig til sine egne følelser. Med omsorg for sig selv og så dybt som muligt. Der er også fokus på dine relationer til andre mennesker.  Målet er at få den information, man har brug for, for at kunne træffe de bedste beslutninger for sig selv. Livshistorien bliver brugt til at forstå nutidens adfærds- og tilknytningsmønstre. Der forsøges dermed at se på sammenhængen mellem fortid og nutid.

Dine erfaringer fra din livshistorie vil forme dit nuværende liv, men ikke alle livsmønstre er hensigtsmæssige i dag. De tidligt indlærte og fastlåste mønstre kan spænde for dit nuværende liv, og vi vil derfor undersøge og ændre de dysfunktionelle mønstre.